Svetový deň darcov krvi – 14. 6. 2020
Národná transfúzna služba SR otvára svoje pracoviská aj počas nedele

Svetový deň darcov krvi – 14. 6. 2020
Národná transfúzna služba SR otvára svoje pracoviská aj počas nedele

Odberové centrum NTS SR v Prešove, lokalizované na 2. poschodí budovy chirurgického monobloku FNsP J. A. Reimana Prešov, bude darcom krvi k dispozícií aj v nedeľu 14. júna od 8:00 do 14:00. Pracovisko vykonáva ročne takmer 14.000 odberov celej krvi a viac ako 1000 špeciálnych odberov-krvných doštičiek. Tento deň chcú pracovníci NTS využiť na poďakovanie všetkým darcom krvi, ktorí nezištne pomáhajú ľuďom v núdzi, vrátane darcov z radov zamestnancov FNsP J. A. Reimana Prešov.

Pri príležitosti osláv Svetového dňa darcov krvi, ktorý tento rok pripadol na nedeľu, otvára Národná transfúzna služba SR svoje odberové pracoviská od 8:00 hod. do 14:00 hod. pre darcov krvi a verejnosť. Z dôvodu situácie spôsobenej koronavírusom, každý kto bude chcieť v tento deň darovať krv sa musí objednať na presný čas. Osoby, ktoré budú mať záujem si naše odberové pracoviská pozrieť a oboznámiť sa s našou činnosťou, budú musieť pred vstupom na pracovisko dodržať zavedené bezpečnostné opatrenia. Odberové pracoviská NTS SR sa nachádzajú v Bratislave na Kramároch a v Ružinove, Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre, Martine, Nových Zámkoch, Poprade, Prešove, Trenčíne, Trnave a Žiline. Záujemcovia o darovanie krvi sa môžu objednať na telefónnych číslach uvedených na našej webovej stránke www.ntssr.sk.

Témou tohtoročnej kampane je zdôraznenie, že bezpečná krv zachraňuje životy aj počas pandémie. Slogan pre tohtoročné oslavy SDDK je:

„Daruj krv a urob svet zdravším miestom“.

Cieľom kampane je vyzvať čo najviac ľudí po celom svete, aby sa stali darcami krvi a darovali krv pravidelne. Hlavnou ideou je zvýšiť povedomie ľudí o potrebe pravidelného darovania krvi a zabezpečiť tak prístup k bezpečným krvným prípravkom. Darovanie krvi patrí medzi kľúčové činnosti pri zabezpečení národnej sebestačnosti v zásobovaní krvou. 14. jún bol vyhlásený ako Svetový deň darcov krvi Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) v máji 2005. Každoročne ho okrem WHO koordinujú aj Medzinárodná federácia Červeného kríža a Červeného polmesiaca, Medzinárodná federácia krvi a Medzinárodná spoločnosť pre transfúziu krvi. Letné mesiace sú každoročne najkritickejším obdobím, v ktorom darovaná krv zachraňuje ľudské životy. Národná transfúzna služba SR preto aj prostredníctvom otvorenia svojich odberových pracovísk počas osláv Svetového dňa darcov krvi, chce na túto skutočnosť upriamiť pozornosť verejnosti, viesť ľudí k dobrovoľnému darcovstvu a informovať o dôležitosti tohto život zachraňujúceho skutku.

              zdroj: NTS
publikované: 9. 6. 2020

Fotogaléria