Zverejnenie štúdie uskutočniteľnosti

Zverejnenie štúdie uskutočniteľnosti

V  zmysle zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zverejňujeme Štúdiu uskutočniteľnosti Novej nemocnice v Prešove SMART GREEN  HOSPITAL Prešov  plánovanej verejnej investície.

Dokumenty na stiahnutie