Pneumologicko-ftizeologická ambulancia

Pneumologicko-ftizeologická ambulancia

Pneumologicko-ftizeologické pracovisko je organizačná jednotka FNsP J. A. Reimana, Prešov, ktorá zabezpečuje zdravotnú starostlivosť v špecializovanom medicínskom odbore Pľúcne choroby a tuberkulóza na niekoľkých úrovniach:

  • ambulantná časť: v ambulanciách realizuje štandardnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v odbore pľúcne choroby a tuberkulóza pre nehospitalizovaných pacientov, ktorá zahŕňa diferenciálnu diagnostiku, liečbu a v prípade potreby aj následná dispenzarizáciu pacientov so špecifickými a nešpecifickými pľúcnymi ochoreniami podľa jednotlivých dispenzárnych skupín, zabezpečuje zároveň konziliárne vyšetrenia v rámci diferenciálnej diagnostiky pre pacientov hospitalizovaných na jednotlivých oddeleniach našej nemocnice
  •  

  • pracovisko funkčnej diagnostiky: vykonáva a vyhodnocuje základné a rozšírené funkčné vyšetrenia dýchacieho ústrojenstva pre potreby hospitalizovaných aj ambulantných pacientov, využívajúc špičkovú vyšetrovaciu techniku a zariadenia. Na pracovisku funkčnej diagnostiky sa realizuje spirometria, bodypletyzmografia, prevádzajú sa testy bronchiálnej reaktivity (bronchodilatačné a bronchokonstrikčné testy), vyšetruje sa difúzna kapacita pľúc (DLCosb) a FENO
  •  

  • bronchologické pracovisko: zabezpečuje prostredníctvom najnovšieho prístrojového vybavenia terapeutickú bronchoskopiu (s cieľom riešiť akútne stavy spojené s aspiráciou cudzích telies alebo hromadením hlienu a krvácaním z dýchacích ciest) a diagnostickú bronchoskopiu pre pacientov hospitalizovaných vo FNsP J. A. Reimana, pacientov hospitalizovaných v ostatných nemocniciach nášho regiónu, ako aj pre ambulantných pacientov
  •  

  • ultrazvukové pracovisko: realizuje v rámci diferenciálnej diagnostiky USG hrudníka a pleurálnych dutín a vykonáva diagnostickú a evakuačnú pleurálne punkcie pre potreby hospitalizovaných pacientov jednotlivých oddelení našej nemocnice.
Lokalizácia
Budova oddelenia dlhodobo chorých, suterén
Telefón

Ordinačné hodiny:

Deň Čas
Pondelok 07:00 – 15:00
Utorok 07:00 – 15:00
Streda 07:00 – 15:00
Štvrtok 07:00 – 15:00
Piatok 07:00 – 15:00
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...