Farmári nemocnici

Farmári nemocnici

V čase pandémie ochorenia COVID-19 si všetci uvedomujú dôležitosť zdravotníckych profesií, personálu nemocníc, ako i náročnosť celej hospitalizácie pre pacientov. Solidarita a pomoc našťastie prichádza z každej strany. Aj od súkromne hospodáriaceho roľníka Jána Komára s prevádzkou zemiakarne v Drienove pod záštitou Šarišskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory v Prešove.

„Rozhodol som sa, že FNsP Prešov darujem 6 ton zemiakov, ako poďakovanie za statočnú prácu zamestnancom nemocnice, čo si my poľnohospodári veľmi vážime. Ďakujeme všetkým zamestnancom FNSP za ich starostlivosť o pacientov a naše zdravie. Rozhodol som sa pomôcť a darujem zemiaky do pacientskej kuchyne,“ hovorí Ján Komár.

Ako skonštatovala vedúca oddelenia liečebnej výživy a stravovania Danka Mačišáková:

„Oddelenie liečebnej výživy a stravovania ďakuje p. Komárovi za darovanie zemiakov pre pacientov FNsP Prešov. V skladbe jedálneho lístka v rámci diét sú zemiaky potrebné a zaradené každý deň, takže ich využijeme.“

publikované: 12.02.2021