Kde sa nachádza vakcinačné centrum FNsP Prešov?

Kde sa nachádza vakcinačné centrum FNsP Prešov?

Vo FOYER Chirurgického monobloku (foto)

Ako sa tam dostanem?

 • od vstupov do nemocnice sú orientačné tabule
 • po schodoch (foto)

 • cez podjazd (smerom na urgentný príjem), kde pacient nastúpi do výťahu a riadi sa oranžovými šípkami (foto)

Na čo sa pripraviť vo vakcinačnom centre?

 • na kontrolu registrovaných údajov a základnej anamnézy, čím sa posúdi vhodnosť očkovania. Pacient podpisuje informovaný súhlas a dostane potvrdenie o očkovaní.
 • na samotné očkovanie – pacient sa dostane k zdravotnej sestre na očkovanie do jednej z piatich očkovacích kóji
 • na odpočívaciu zónu – v nej pacient počká cca 15 minút pod lekárskym dohľadom

Čo si mám so sebou priniesť?

 • občianský preukaz
 • kartu poistenca
 • COVID pass
 • doklad o zamestnaní (v prípade, že som zdravotník)
 • alergici užijú antihistaminiká pred vakcináciou

Ďalšie užitočné informácie:

 • Čas strávený vo vakcinačnom centre je individuálny, záleží od viacerých faktorov, ale v zásade je očkovanie priebežné, nie je potrebné prichádzať časovým predstihom.
 • Pred vstupom do areálu nemocnice je potrebné prejsť tzv. triážou pacientov, ktorej súčasťou je odmeranie telesnej teploty a následne získanie potrebného sivého náramku.
 • Vstup do areálu nemocnice je spoplatnený. Prvých 25 minút od  odobratia parkovacieho lístka je parkovanie zdarma. Pacienti majú prvé 4 hodiny parkovania zdarma, doprovod 2 hodiny zdarma, avšak parkovací lístok musí byť potvrdený ošetrujúcim lekárom. Inak za každú začatú polhodinu účtujeme poplatok 40 centov.
 • O vhodnosti samotného očkovania sa poraďte so svojím obvodným lekárom, ktorý najlepšie dokáže zhodnotiť Váš zdravotný stav.

 

publikované: 28.01.2021