Medzinárodný deň žien

Medzinárodný deň žien

Všetkým ženám prajeme krásny MDŽ a život plný úprimnej lásky, zaslúženej úcty, nekonečnej trpezlivosti a zdravia.
Robíte svet krajším a lepším a preto vám patrí úprimná vďaka.


Vedenie FNsP J. A. Reimana Prešov