Medzinárodný deň žien

Medzinárodný deň žien

 

MILÉ DÁMY,

S ÚCTOU K VÁM PRIJMITE PRIANIE VŠETKÉHO NAJLEPŠIEHO K MEDZINÁRODNÉMU DŇU ŽIEN

 

Ing.Ľubomír Šarník

riaditeľ FNsP J.A.Reimana Prešov