Protilátky proti COVID-19

Protilátky proti COVID-19

Vážení pacienti,

podávanie monoklonálnych protilátok proti ochoreniu COVID-19 na Oddelení infektológie FNsP J. A. Reimana Prešov, je možné len po predchádzajúcom objednaní všeobecným lekárom pre dospelých na týchto kontaktoch:

Tel:  +421 915 691 104 (preferované)

Email:  mab.inf@fnsppresov.sk

Protilátky sa podávajú pacientom v pracovných dňoch v čase od 08.00 – 13.30 hod. v priestoroch ambulancie COVID jednotky Odd. infektológie (bývalý Geriatrický pavilón) po predchádzajúcom potvrdení termínu Oddelením infektológie.

Prosíme pacientov, aby na podanie protilátok neprichádzali bez predchádzajúceho objednania a konzultácie svojho všeobecného lekára pre dospelých.

Ďakujeme za porozumenie.

Oddelenie infektológie FNsP J. A. Reimana Prešov