Klinika geriatrie

Klinika geriatrie

Klinika geriatrie (s oddelením geriatrie a oddelením dlhodobo chorých)  poskytuje študentom Fakulty zdravotníckych odborov PU výučbovú bázu na získanie vedomostí z geriatrickej medicíny a geriatrického ošetrovateľstva.  Podieľa sa na vedecko-výskumnej činnosti a výchove pracovníkov, v tejto oblasti spolupracuje s ďalšími nemocnicami, zdravotníckymi a vedeckými inštitúciami.
Spolupracuje s vedením Fakulty zdravotníckych odborov PU na skvalitňovaní pedagogického procesu, praktickej výučby študentov, pripravovanie pre túto činnosť, teoretické a praktické podklady pre študentov.

Oddelenia a pracoviská:

– Oddelenie geriatrie,
– Oddelenie dlhodobo chorých.

Vedenie

Prednostom Kliniky geriatrie je doc. MUDr. Rudolf Novotný, PhD., ktorý je zodpovedný za pedagogicko-výchovnú a vedecko-výskumnú činnosť prebiehajúcu na klinike.
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...