Personál a kontakty

Personál a kontakty

Funkcia Meno Telefón E-mail
primár MUDr. Katarína Melníková, MBA, MPH +421 51/7011649 melnikova@fnsppresov.sk
zástupca primára MUDr. Petra Imlejová, MPH +421 51/7011880 imlejova@fnsppresov.sk
vedúca sestra PhDr. Monika Szantová +421 51/7011587 szantova@fnsppresov.sk
staničná sestra Stanislava Karľová +421 51/7011587 karlova@fnsppresov.sk

Lekári oddelenia

Funkcia Meno Telefón E-mail
lekár so špecializáciou MUDr. Mária Gazdíková +421 51/7011549 gazdikova@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Klára Martinásková, PhD. +421 51/7011430 martinaskova@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Beáta Nagyová +421 51/7011430 nagyova@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Silvia Petrová +421 51/7011596 petrova.s@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Martina Škvarlová +421 51/7011549 skvarlova@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Mgr. Tomáš Uhrín, PhD. +421 51/7011596 uhrin@fnsppresov.sk
lekár MUDr. Annamária Gurčíková +421 51/7011596 gurcikova@fnsppresov.sk
lekár MUDr. Tatiana Paňková +421 51/7011596 pankova@fnsppresov.sk
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 446 lekárov, 1082 sestier a pôrodných asistentiek, 280 zdravotníckych asistentov, 11 farmaceutov, 291 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...