Zdravotná starostlivosť

Zdravotná starostlivosť


Výkony

Spektrum výkonov v ambulantnej zložke dermatovenerologického oddelenia:
 • zvládnutie diagnostiky, aj diferenciálenej diagnostiky a liečby,
 • vedenie zdravotníckej dokumentácie,
 • správna preskripcia na základe účelenej farmaoterapie,
 • poznanie novej ošetrovateľskej techniky a nového zdravotníckeho materiálu,
 • poznanie nových zdravotníckych pomôcok,
 • získanie základných návykov pri konziliárnych vyšetreniach,
 • dispenzarizácia dermatóz, ktoré podliehajú povinnej dispenzarizácii,
 • katamnestické vyšetrenia a hodnotenie liečby.
Spektrum výkonov v odbore dermatovenerológia na lôžkovej časti:
 • osvojenie si vyšetrenia dospelých a detí s kožnými chorobami, s kompletným napísaním chorobopisov, so správnym dermatologickým opisom choroby, s diagnostickými závermi, podrobnou diagnostikou a s uvedením akcesórnych diagnóz,
 • správne vedenie dekurzov a denných vizít,
 • návrhy liečebných postupov, zdôvodnenie adekvátnosti, enventuálna zmeny liečby,
 • základné gynekologické, proktologické a onkologické vyšetrenia,
 • návrh vyšetrení a potvrdenie o chorobe a spôsobe liečby, rovnako o plánovaných vyšetreniach,
 • zvládnutie pacienta a schopnosť komplexne riešiť každú chorobu so spolupracovníkmi.
 
Spektrum výkonov v dermatologickej diagnostike:
 • natívny mykologický preparát,
 • natívny farbený preparát,
 • dermatoskopické vyšetrenia,
 • trichogram,
 • epikutánne testy,
 • intrakutánne testy,
 • skarifikačné testy,
 • tmavé pole,
 • punkcie lymfatických uzlín,
 • odbery materiálu na bakteriologické a mykologické vyšetrenia, virologické vyšetrenia,
 • vypichnutie zákožky svrabovej,
 • použitie Woodovej lampy,
 • odbery materiálu na histologické vyšetrenie (priebojníkom aj chirurgickou excíziou),
 • hodnotenie histologických preparátov,
 • cytologickévyšetrenia,
 • fototesty a vyšetrenie Doplerom,
 • aplikácia SUP, PUVA, UVA.
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 446 lekárov, 1082 sestier a pôrodných asistentiek, 280 zdravotníckych asistentov, 11 farmaceutov, 291 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...