S pokorou sme prijali informáciu o úmrtí dlhoročného primára FNsP J. A. Reimana Prešov, MUDr. Antona Tuhrinského.

Človeka, ktorý sa podieľal na rozvoji Rádiologického oddelenia v Prešovskej nemocnici. Odchodom zostáva jeho dlhoročná práca v našich spomienkach.

S hlbokým zármutkom

VEDENIE FNSP J. A. REIMANA PREŠOV