Denný psychiatrický stacionár

Denný psychiatrický stacionár

Denný psychiatrický stacionár je denný terapeutický program pre každého, komu ambulantná liečba nepostačuje a hospitalizácia v ústavných podmienkach nevyhovuje. Ponúka komplexnú zdravotnú starostlivosť ako aj psychoterapeutické a ergoterapeutické aktivity.

Terapeutický program prebieha v suteréne Psychiatrického pavilónu FNsP J. A. Reimana.

Stacionár je otvorený od pondelka do piatka od 7.00 – 13.00 h

Pobyt je hradený z verejného poistenia.

Podrobnejšie informácie týkajúce sa denného psychiatrického stacionára nájdete tu


Kontakty

stacionár 051/70 11 480

ambulancia 051/70 11 876

lekár 051/70 11 850


publikované: 31.01.2023