Infektologická ambulancia pre cudzokrajné choroby

Infektologická ambulancia pre cudzokrajné choroby

V Infektologickom pavilóne č. 7.  Infektologickej ambulancii pre Cudzokrajné choroby na 2. poschodí, realizujeme:

 Lekárske vyšetrenie  a vydanie potvrdenia pre Cudzineckú políciu o tom, že samoplatca netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie. Toto vyšetrenie nie je uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia v zmysle zákona č. 577/2004 Z.z. v znení neskorších predpisiv.

Objednávanie je možné v pracovné dni od 07:30 – 14:30 hod. na tel. č. 051/7011956, 0917 948 716

Lekárske vyšetrenie pre cudzineckú políciu:

– dospelí                    139 EUR

– deti do 18 rokov  130 EUR

– študenti                  130 EUR

Cenník za rýchle antigén – detekčné testy:

Poskytnutie služby na vlastnú žiadosť pacienta, nad rámec štandardných vyšetrovacích postupov, nie je je uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia v zmysle zákona č. 577/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

– Chinkungunya IgG Rapid test              5 EUR

– Dengue Combo Rapid test                    7 EUR

– Leishmania IgI/IgM Rapid test           5 EUR  

– Malaria P.F./Pan Rapid test                 5 EUR

 

Výsledky týchto rýchlo detekčných testov sú za 10 – 15 minút.

 


publikované: 06.07.2023

Dokumenty na stiahnutie