LABKVALITA 2023

LABKVALITA 2023

LABKVALITA 2023 – Odborná konferencia s medzinárodnou účasťou pod záštitou Európskej federácie klinickej chémie a laboratórnej medicíny


V dňoch 8.10 – 10.10.2023 sa vo Vysokých Tatrách v Starej Lesnej konala odborná konferencia s medzinárodnou účasťou LABKVALITA 2023 pod záštitou EFLM (Európska federácia klinickej chémie a laboratórnej medicíny).

Hlavnými témami boli:

  • Etika, komunikácia, psychológia v medicíne
  • Kvalita laboratórneho procesu
  • Perspektívy odborného rozvoja v klinickej biochémii u nás a vo svete
  • Aplikácia špeciálnych metodík a postupov v laboratórnej diagnostike
  • Manažment a interpretácia neobvyklých a neočakávaných laboratórnych výsledkov
  • Laboratórna diagnostika pri ochoreniach myokardu

Na pozvanie Výboru SSKB (Slovenská spoločnosť klinickej biochémie sa tejto konferencie zúčastnili aj lekári FNsP J. A. Reimana.

V bloku „MANAŽMENT A INTERPRETÁCIA NEOBVYKLÝCH A NEOČAKÁVANÝCH LABORATÓRNYCH VÝSLEDKOV“ nás reprezentovali prim. MUDr. Jaroslava Lešková, PhD., MUDr. Erika Palenčíková, MUDr. Anton Turčan, v bloku „LABORATÓRNA DIAGNOSTIKA PRI OCHORENIACH MYOKARDU“ MUDr. Miroslav Slanina, MBA, LL.M, PhD. a v bloku „PERSPEKTÍVY ODBORNÉHO ROZVOJA V KLINICKEJ BIOCHÉMII U NÁS A VO SVETE“ MUDr. Hedviga Pivovarníková.

Na záver odbornej konferencie bola zaradená motivujúca prednáška PhDr. Kristíny Čmelíkovej „Horieť a nevyhorieť – syndróm vyhorenia“.


Všetci aktívni účastníci boli významným a dôstojným reprezentovaním odborníkov pôsobiacich vo FNsP J. A. Reimana a zároveň potvrdili potrebu multiodborovej spolupráce, spolupráce lekárov – klinického biochemika, klinického mikrobiológa a ďalších odborníkov v rámci konziliárnej a konzultačnej činnosti pri lôžku pacienta.

Všetkým patrí poďakovanie za podporu vzdelávania, vzájomnej spolupráce a šírenia dobrého mena prešovskej nemocnice.


publikované: 16.10.2023