MDDr. Ján Ferko obsadil 3. miesto na Trilaterálnom sympóziu maxilofaciálnej chirurgie

MDDr. Ján Ferko obsadil 3. miesto na Trilaterálnom sympóziu maxilofaciálnej chirurgie

Na XV. Trilaterálnom Slovensko-Česko-Poľské sympóziu maxilofaciálnej chirurgie a zároveň I. Národnom kongrese Slovenskej spoločnosti oro-maxilofaciálnej chirurgie získal 3. miesto MDDr. Ján Ferko so svojou prednáškou „Chirurgická liečba intrakapsulárnych zlomenín kondylárneho výbežku sánky“ v sekcii mladých maxilofaciálnych chirurgov.


Prednáška bola zameraná na vysoké, teda intrakapsulárne zlomeniny kondylárneho výbežku sánky a na ich chirurgickú liečbu.

V minulosti bol tento typ zlomeniny liečený konzervatívne, teda bez operácie. Dôvodom bol hlavne komplikovaný, rizikový prístup na oblasť čeľustného kĺbu a obava z poškodenia tvárového nervu a s tým súvisiaci vznik čiastočnej alebo úplnej obrny polovice tváre.

Súčasné moderné chirurgické prístupy a operačné techniky založené na dôkladnej znalosti anatomických pomerov nám však umožňujú tieto zlomeniny riešiť otvoreným operačným spôsobom. Otvorená repozícia a fixácia úlomkov u týchto zlomenín zabezpečí nielen rýchlejšiu regeneráciu pacienta, ale aj lepšiu rehabilitáciu z hľadiska otvárania úst, bezprostrednú rekonštrukciu medzičeľustných vzťahov a zhryzu, ústup bolestí, z dlhodobého hľadiska menšie riziko vzniku artropatií čeľustného kĺbu.

Do budúcna by sme na našom pracovisku chceli ešte rozšíriť spektrum výkonov o ďalšie zákroky na temporomandibulárnom kĺbe, či už sa jedná o artroskopie alebo časom aj totálne endoprotézy čeľustného kĺbu, aj v spojení s onkologickou chirurgiou v maxilofaciálnej oblasti.


publikované: 23.10.2023