Minister zdravotníctva v Prešove poďakoval zdravotníkom za prácu a otvoril špičkové centrum vo fakultnej nemocnici

Minister zdravotníctva v Prešove poďakoval zdravotníkom za prácu a otvoril špičkové centrum vo fakultnej nemocnici

Minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský dnes navštívil Fakultnú nemocnicu v Prešove. Pozdravil lekárov, sestry a ďalších zdravotníckych pracovníkov a poďakoval im za ich prácu a nasadenie v starostlivosti o pacienta. Šéf rezortu zdravotníctva spolu s vedením nemocnice a špičkami z oblasti medicíny zároveň otvoril nové špičkové centrum v nemocnici.

Minister zdravotníctva v Prešove poďakoval zdravotníkom za prácu a otvoril špičkové centrum

„Vážení lekári, sestry a ďalší zamestnanci nemocnice. Občania na Slovensku trávili vianočné sviatky s rodinami, no z vás väčšina bola v nemocnici v službe. Ako minister zdravotníctva, ale aj ako lekár, viem čo tieto sviatky pre vás znamenali a preto dovoľte mi vysloviť úprimné poďakovanie za Vaše nasadenie. Počet pacientov v nemocniciach s COVID-19 nám mierne klesá, no stále ste to vy, ktorí máte plné ruky práce a kontinuálne sa staráte o to, aby ste pacientom pomáhali prinavrátiť stratené zdravie a ja vám za to ďakujem,“ uviedol šéf rezortu zdravotníctva Vladimír Lengvarský.

Minister spolu s vedením nemocnice a špičkami z oblasti medicíny slávnostne otvoril Centrum pre diagnostiku a miniinvazívu liečbu ochorení močových ciest.
Urologické oddelenie je špecializovaným pracoviskom, ktoré sa venuje diagnostike a liečbe ochorení močových ciest a vonkajšieho genitálu u detí a dospelých pacientov. U dospelých pacientov dominujú predovšetkým onkourologické operácie obličiek, močového mechúra a prostaty.

Pracovisko sa v súčinnosti s vedením fakultnej nemocnice a za podpory Ministerstva zdravotníctva SR formou investície v hodnote takmer 2 milióny eur z kapitálových výdavkov zameralo na vybudovanie Komplexného centra na diagnostiku a minininvazívnu liečbu horných a dolných močových ciest. „Súčasťou tohto centra je 7 miestností, ktoré zahŕňajú operačné sály a zákrokové miestnosti, ktoré prešli kompletnou rekonštrukciou. Sú umiestnené v jednom trakte, ktorý je rozdelený na sterilnú časť pre zákroky v celkovej anestéze a na ambulantný sektor pre zákroky v lokálnej anestéze,“ vysvetlil riaditeľ Fakultnej nemocnice v Prešove Ľubomír Šarník.

Prístrojové vybavenie pre liečbu urolitiázy zahŕňa multifunkčný extrakorporálny litotryptor IV generácie, ktorý okrem rozbíjania kameňov v močových cestách pomocou akustickej rázovej vlny umožňuje realizáciu operačných zákrokov pomocou optických a digitálnych ureterorenoskopov s vizuálnou kontrolou operačných zákrokov pomocou ultra HD kamery na monitore s pohyblivým ramenom s ergonomickým nastavením polohy monitoru pre operatéra.

Systém má zdvojený monitor pre skiaskopickú orientáciu pozície inštrumentov a skiagrafickú dokumentáciu operácií. „Pri týchto výkonoch používame viaceré zdroje energie, ktoré slúžia na rozbíjanie kameňov. K dispozícii je vysokovýkonný laserový holmiový generátor, ktorý má niekoľko nastaviteľných parametrov účinnosti, v rámci ktorých vieme rozbiť akýkoľvek kameň v močových cestách na piesok resp. drobné úlomky, ktoré pacient následne spontánne vymočí.

Účinnosť rozbíjania konkrementov v močových cestách je doplnená ďalším unikátnym prístrojom so systémom kombinovania balistickej a ultrazvukovej energie tzv. shock- pulse. Bez zveličovania môžeme povedať, že pre naše pracovisko neexistuje žiadna forma urolitiázy, ktorú by sme týmito zariadeniami nevedeli vyriešiť. Výnimku tvoria iba tie prípady, kde v dôsledku veľkosti kameňa došlo k deštrukcii tkaniva obličky a takúto obličku je potrebné odstrániť,“ vysvetlil docent Ivan Minčík, primár Oddelenia urológie FNsP v Prešove.

„Mám radosť, keď vidím skvalitňovanie zdravotnej starostlivosti pacientom a dnes sme toho svedkami. Spomínaný medicínsky postup patrí vo svojej oblasti medzi najmodernejšie a najúčinnejšie metódy miniinvazívnej liečby, ktorá výrazne skracuje dobu rekonvalescencie pacienta,“ zhodnotil minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský.

Nemocnica nedávno spustila do prevádzky zároveň skiaskopicko-skiagrafický operačný stôl, ktorý je určený na miniinvazívne operačné zákroky na horných močových cestách. Disponuje mimoriadnou precíznosťou endoskopického zobrazenia priebehu operačného zákroku v kombinácii s rtg zobrazením. Aj pri operáciach na tomto zariadení zdravotníci vedia využiť laserovú energiu v kombinácii s ďalšími prístrojmi využívajúcimi kombinované energie (ultrazvuk, pneumatické sondy). Výhodou tohto operačného stola je dokonalý prístup ku obličkám pri tzv. perkutánnej chirurgii zameranej na riešenie kameňov.

Súčasťou nášho komplexného diagnosticko liečebného centra sú zákrokové miestnosti určené na diagnostiku funkčných ochorení dolných močových ciest- moderná urodynamická diagnostika a diagnostika rakoviny prostaty. „Oceňujem napredovanie v tejto oblasti, nakoľko rakovina prostaty je druhé najčastejšie nádorové ochorenie u mužov, pričom ročne pribúda okolo 2000 nových prípadov. Aktuálne je na Slovensku evidovaných viacej ako 10 000 pacientov s týmto ochorením,“ opísal šéf rezortu Vladimír Lengvarský.

Urologické oddelenie FNsP J.A. Reimana v Prešove sa dlhodobo venuje modernej diagnostike karcinómu prostaty. V máji túto diagnostiku rozšírili o tzv. softwerovú fúznu biopsiu prostaty, ktorej princíp spočíva v digitálnej fúzii nálezov na mpMRI a reálného ultrazvukového obrazu počas sonografického vyšetrenia prostaty. „Týmto postupom sa výrazne zlepšila lokalizácia nádorových ložísk v prostate,“ vysvetlil docent Ivan Minčík, primár Oddelenia urológie FNsP v Prešove.

Ďalším úplne novým zariadením, ktoré je umiestnené v ambulantnej časti centra je rtg C- rameno, ktoré slúži pre ambulantné zákroky zamerané na výmeny vnútorných a vonkajších drenáži močových ciest pri rôznych ochoreniach spojených s upchatím močových ciest. K dispozícii sú rovnaké možnosti sledovania zákrokov pomocou ultrazvukového zamerania, endoskopickej a skiaskopickej kontroly pozície stentov resp. nefrostómie.

„Všetky uvedené prístrojové zariadenia, ktoré pri svoje práci používame, sú napojené na tzv. PACS systém archivácie rtg záznamov, ktorý umožňuje preposielanie roentgenovej dokumentácie medzi pracoviskami na Slovensku aj v zahraničí. Endoskopický obraz vieme prenášať počas operácii do výučbových priestorov resp. takisto archivovať pre edukačné a vedecké účely,“ vysvetlil šéf nemocnice Ľ. Šarník. Kvalitné moderné vybavenia pracoviska umožňuje aj pregraduálnu a postgraduálnu výchovu študentov zdravotníckych vysokých škôl.


publikované: 29. 12. 2021