Nemocničné sympózium – 29.11.2023

Nemocničné sympózium – 29.11.2023

Naša nemocnica obnovila tradíciu organizovania Nemocničného sympózia.Dňa 29.11.2023 sa uskutočnilo akreditované podujatie na tieto témy:

Prístup k pacientovi s anemickým syndrómom

– Oddelenie vnútorného lekárstva – prednášajúci MUDr. Janka Strýčková

Manažment pacientov s CA rekti

– Oddelenie radiačnej onkológie – prednášajúci MUDr. Marek Paľo, PhD., MBA

Chirurgický pohľad na manažment pacienta a karcinómom konečníka

– Oddelenie chirurgie – prednášajúci MUDr. Matúš Havadej

Vplyv psychosociálnych faktorov na pacienta s onkologickým ochorením

– Psychiatrické oddelenie – prednášajúci Mgr. Viera Mikulová

Pani doktorka Strýčková do svojej odbornej prezentácie zahrnula aj niekoľko veľmi trefných animácií, ktoré spríjemnili celkový dojem z prednášky. Spoločným menovateľom prednášky MUDr. Paľa a MUDr. Havadeja bola MDT komisia, teda multidisciplinárna komisia pri liečbe onkologického pacienta v zložení: gastroenterológ, chirurg, rádiológ, radiačný onkológ, klinický onkológ a patológ. MUDr. Havadej účastníkom sympózia odprezentoval aj niekoľko videozáznamov z realizácie operačných zákrokov u pacientov s karcinómom konečníka. Mgr. Mikulová zosumarizovala indikácie a kontraindikácie psychologickej intervencie u onkologického pacienta, ako aj nevyhnutnosť individuálneho prístupu ku každému pacientovi.

Môžeme konštatovať, že odborníci v našej nemocnici vzájomnou spoluprácou a kooperovaním vytvárajú pre onkologických pacientov „tzv. liečbu šitú na mieru“.

Ďakujeme prednášajúcim a organizátorom nemocničného sympózia za získanie nových vedomostí, ktoré prispejú k zlepšeniu starostlivosti o pacientov v našej nemocnici.

O chutné pohostenie a krátku prednášku o parenterálnej výžive sa postarala spoločnosť Fresenius Kabi s.r.o., org.zl.


publikované: 08.12.2023

Fotogaléria