Nemocničné sympózium

Nemocničné sympózium

Po dlhšej odmlke sa naši dvaja kolegovia MUDr. Jozef Gajdoš a PhDr. Lucia Malagová, MBA rozhodli obnoviť tradíciu Nemocničného sympózia.


Nemocničné sympózium sa uskutočnilo dňa 28.09.2023 od 13:00 hodiny za účasti štyroch prednášajúcich na tieto témy:

  1. Vplyv predpôrodnej prípravy na mieru úzkosti u tehotných žien

  prednášajúca PhDr. Lucia Malagová, MBA

  2. Spektrum miniinvazívnych výkonov na Oddelení gynekológie a pôrodníctva

  prednášajúci MUDr. Martin Šima

  3. Asymptomatická stenóza Arteria carotis, pohľad angiológia

  prednášajúci MUDr. Ľubomír Špak, MPH

  4. State of the art liečby srdcového zlyhávania v roku

  prednášajúci prof. MUDr. Ján Kmec, PhD., MPH

Ďakujeme organizátorom za čas a energiu pri organizovaní Nemocničného sympózia!

O celkový komfort prednášajúcich a prítomných sa postarala aj spoločnosť MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. a BAGETÉRIA zabezpečním občerstvenia.


publikované: 09.10.2023

Fotogaléria