Sme prví na Slovensku a medzi prvými v Európe

Sme prví na Slovensku a medzi prvými v Európe

Orbitálny aterektomický systém

Vo FNsP J. A. Reimana Prešov na Oddelení angiológie sme, ako prví na Slovensku a jedno z troch pracovísk v Európskej únii, použili orbitálny aterektomický systém STEALTH 360.


Pod vedením primára MUDr. Ľubomíra Špaka, MPH sa uskutočnili prvé 4 zákroky na periférnych tepnách s využitím toho inovatívneho systému.

Jedinečnosť je v kombinácii redukcie do cievy prominujúceho aterosklerotického plátu a zároveň rozrušenia plátu v oblasti cievnej steny. Toto umožňuje následné použitie balónov, ktoré spôsobia lepšiu remodeláciu tepny takmer bez nutnosti zavedenia stentov. Systém sa dá využiť vo všetkých tepnách dolných končatín, no hlavne v oblastiach, kde je tepna vystavená extrémnej námahe pri pohybe a kde chceme zabrániť nutnosti zaviesť stent (oblasť slabiny a pod kolenom).

Pracovisko získalo certifikáciu na prácu s týmto systémom, rozšíri možnosti pracoviska v oblasti endovaskulárnej liečby, hlavne u pacientov, u ktorých boli možnosti liečby pre prítomnosť tvrdých kalcifikovaných aterosklerotických plátov limitované.


publikované: 26.10.2023

Fotogaléria