Otvorenie Angiologickej ambulancie vo FNsP J.A. Reimana

Otvorenie Angiologickej ambulancie vo FNsP J.A. Reimana

Oznamujeme, že od 01.04.2022 je v rámci Oddelenia vnútorného lekárstva FNsP J.A.Reimana v Prešove spustená prevádzka Angiologickej ambulancie.

Vedúcim lekárom angiologickej ambulancie je   MUDr. Ľubomír Špak, MPH.

Ambulancia bude zabezpečovať vysokoodbornú diagnostiku a konziliárnu činnosť v odbore angiológia, vrátane konzultácií a realizácie periférnych cievnych intervencií.

Ambulancia je umiestnená v chirurgickom monobloku na prízemí.

Kontakt:
ambulancia: 051/7011 147
lekár: 051/7011 936


MUDr. Miriam Kyslanová,  primár OVL
publikované: V Prešove dňa 04.04.2022