Platové tabuľky zdravotníkov z rozhodnutia MZ SR

Platové tabuľky zdravotníkov z rozhodnutia MZ SR

Národná rada Slovenskej republiky v stredu 5. októbra 2022 schválila vládny návrh zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa zvyšujú platy zdravotníckym pracovníkom (spolu 25 povolaní). Ministerstvo zdravotníctva SR návrhom zákona reaguje na nedostatok zdravotníckych pracovníkov, pokles záujmu o štúdium jednotlivých zdravotníckych profesií a odchod zdravotníkov zo systému, či mimo Slovenskej republiky.

Dokumenty na stiahnutie