5. máj – Svetový deň čistých rúk

5. máj – Svetový deň čistých rúk

V súvislosti so Svetovým dňom čistých rúk  sa 5.5.2023 vo FNsP Prešov uskutoční kampaň, ktorej cieľom je poukázať na význam správnej hygieny a dezinfekcie rúk, ktorá je jedným z najúčinnejších krokov prevencie nozokomiálnych nákaz a šírenia rezistencie mikroorganizmov na antibiotiká.

Kampaň bude prebiehať v čase od 8,30 hod. –⁠⁠⁠ 11.30 hod. na prízemí Internistického pavilónu. Je určená pre širokú verejnosť, ale samozrejme vyskúšať správnu techniku hygienickej  dezinfekcie rúk alkoholovým dezinfekčným prostriedkom si môžu aj zamestnanci, vyučujúci a študenti.