Tuberkulóza nie je choroba minulosti, stále pribúdajú chorí aj mŕtvi. Slovensko patrí medzi krajiny s najnižším výskytom TBC

Tuberkulóza nie je choroba minulosti, stále pribúdajú chorí aj mŕtvi. Slovensko patrí medzi krajiny s najnižším výskytom TBC

Tuberkulóza, TBC, alebo suchoty. Choroba, ktorá sprevádza človeka od pradávnych čias.
Medicína za posledných sto rokov vďaka vakcíne nad touto chorobou víťazí, avšak v súčasnosti zaznamenávame jej opätovný vzostup, a to nielen chorých, ale vyskytujú sa aj úmrtia. Ako potvrdzujú odborníci z Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove, tuberkulóza teda nie je choroba minulosti, ale je tu naďalej s nami. 24. marec je Svetovým dňom tuberkulózy.

Tuberkulóza sa podľa dostupných informácií vyskytuje u ľudí od praveku. Genetické analýzy potvrdili jej vek cca 40 tisíc rokov. Najstarší jednoznačný nález baktérie mycobacterium tuberculosis, ktorá chorobu spôsobuje, pochádza z pozostatkov bizóna starého zhruba 18 000 rokov. Choroba totiž napáda tak ľudí, ako aj zvieratá. Väčšinou sa diagnostikuje na pľúcach, ale môže postihnúť aj iné časti tela. Šíri sa kvapôčkovou infekciou, teda vzduchom. Najtypickejším príznakom je chronický kašeľ, horúčka, nočné potenie a strata hmotnosti.

,,Až do roku 2020 bola tuberkulóza druhou najčastejšou infekčnou chorobou na svete spôsobujúcou smrť (prvé miesto patrí AIDS). V spomínanom roku 2020 TBC poklesla „až na tretie miesto“ – za pandémiu COVID-19. V súčasnosti však v celosvetovom meradle zaznamenávame opätovný vzostup počtu chorých aj mŕtvych,“ potvrdzuje MUDr. Martin Šofranko, vedúci lekár pneumologicko-ftizeologickej ambulancie prešovskej nemocnice. Viac ako 100 rokov má svet k dispozícii BCG vakcínu – doteraz jedinú schválenú vakcínu určenú k prevencii tuberkulózy. Za toto obdobie sa podarilo zachrániť milióny životov (predovšetkým detských). ,,Viac ako polstoročie máme k dispozícii na boj s týmto ochorením základné lieky a mysleli sme si, že s nimi boj s TBC jednoducho vyhráme. Áno, dosiahli sme v tomto boji výrazné úspechy, ale v globálnom meradle sme pomerne ďaleko od dosiahnutia vytýčených cieľov. Na TBC stále ročne zomiera okolo 1,45 milióna ľudí a ročne ochorie približne 8,8 milióna ľudí, z toho je asi 1 milión zároveň HIV pozitívnych,“ uvádza obrovské čísla skúsený odborník. ,,Netreba zabúdať na asi 2 miliardy, u ktorých ide o latentnú tuberkulóznu infekciu, ktorá je ďalším potenciálnym zdrojom tuberkulóznej infekcie, hlavne pri oslabení obranných funkcií organizmu.“

Epidemiologická situácia je najhoršia práve v chudobných krajinách, v krajinách so zhoršenou a zlou dostupnosťou zdravotnej starostlivosti. Niekoľko málo krajín sveta – v oblasti Indie a Južnej Afriky- je „zodpovedných“ za 68% všetkých nových prípadov TBC , ktoré sa diagnostikujú celosvetovo každý rok. Charakteristickým epidemiologickým rysom pre vyspelé krajiny Európy je relatívne vyššie zastúpenie chorých medzi migrantmi oproti domácemu obyvateľstvu. Tuberkulóza nerešpektuje hranice.
,,Migrácia so sebou prináša navyše aj vyšší výskyt rezistentných foriem TBC, hlavne multirezistentných, čo predstavuje vážny terapeutický problém. Liečba spočíva totiž v podávaní liekov, ktoré sú ťažko dostupné a zároveň aj veľmi drahé. Vysoká miera multirezistentnej tuberkulózy a šírenie tuberkulózy u zraniteľných skupín obyvateľstva (bezdomovci, alkoholici, drogovo závislí či migranti z krajín s vysokým počtom prípadov tuberkulózy naďalej sťažujú elimináciu tohto ochorenia,“ vysvetľuje MUDr. Šofranko.
Vojna na Ukrajine situáciu s výskytom TBC ešte zhoršila. Boj proti tuberkulóze si dnes vyžaduje bojovať proti HIV, antimikrobiálnej rezistencii, chudobe a podvýžive a COVID-19.
Tuberkulóza nebude v čase zvyšujúcej sa migrácie trvalo odstránená v akejkoľvek krajine, pokiaľ nebude eliminovaná v celosvetovom meradle.

Pretože Slovenská republika patrí ku krajinám s najnižším výskytom TBC vo svete, a aj dlhodobý trend výskytu je priaznivý, pľúcne ambulancie v našom regióne sa môžu viac sústreďovať na diagnostiku a liečbu iných ochorení respiračného systému, ktoré v súčasnosti o niečo viac trápia “vyspelejšiu“ časť sveta.
,,Spomeniem napr. chronickú obštrukčnú chorobu pľúc, ktorá je jedna z najčastejších chronických ochorení vôbec. V absolútnych číslach ide približne o 328 miliónov ľudí vo svete . Karcinóm pľúc je jedným z najčastejších nádorových ochorení s vysokou mortalitou a so zvyšujúcim sa výskytom. Ale aj granulomatózne ochorenia, intersticiálne pľúcne ochorenia, bronchiálna astma a množstvo ďalších ochorení sú predmetom záujmu nášho odboru,“ hovorí MUDr. Šofranko s tým, že základom úspešnej liečby je kvalitná a rýchla diagnostika nielen v samotnom odbore pneumológia a ftizeológia, ale aj medziodborová spolupráca v rámci prešovskej nemocnice. ,,Vďaka špičkovému prístrojovému vybaveniu a kvalitnému personálnemu obsadeniu realizujeme u nás širokú paletu vyšetrení, ktoré nám umožňujú úspešne a včas diagnostikovať a následne aj liečiť množstvo ochorení “. Na pracovisku pneumológie a ftizeológie v prešovskej nemocnici realizujú ročne približne 8300 vyšetrení, z toho viac ako 3000 špeciálnych funkčných vyšetrení pľúc a viac ako 200 bronchoskopií. Z celkového počtu vyšetrených ročne diagnostikujú približne 5 prípadov TBC, najčastejšie ide o pacientov vekovej kategórie 50-80 rokov.

 

Fotogaléria