Vysadili sme nové stromčeky

Vysadili sme nové stromčeky

V našom veľkom areáli sme vysadili nové stromčeky. Nahradili sme nimi staré a choré stromy, ktoré už ohrozovali návštevníkov nemocnice a preto sme ich museli vyrúbať.

Nová výsadba pozostáva z drevín ako:
Borovica čierna, Tis obyčajný, Čerešňa pílkatá, Buk lesný, Smrek omorikový, Javor mliečny. Spolu ide o 64 ks stromov. Stihli sme to ešte pred napadnutím prvého snehu.


publikované: 12.12.2022