Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Podľa § 49a Zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informácie a dokumenty z procesu verejného obstarávania v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Úradný názov:Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
IČO:00610577
DIČ:2021281559
Kontaktné osoby:referát verejného obstarávania
Ing. Katarína Frajkorová, Ing. Beáta Platková, Anna Sobotová
E-mail:
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 446 lekárov, 1082 sestier a pôrodných asistentiek, 280 zdravotníckych asistentov, 11 farmaceutov, 291 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...