Zrušenie zákazu návštev na lôžkových oddeleniach FNsP J. A. Reimana Prešov

Zrušenie zákazu návštev na lôžkových oddeleniach FNsP J. A. Reimana Prešov

Vážení pacienti, vážení návštevníci nemocnice,

oznamujeme vám, že v súvislosti so zlepšujúcou sa epidemiologickou situáciou sa

ruší zákaz návštev.

Povinnosti pre návštevy pacietov vo FNsP J. A. Reimana Prešov:

  • návštevy realizovať v návštevných hodinách, možné je pripustiť návštevu pacienta max. 2 osobami,
  • návšteva je povinná vykonať hygienickú dezinfekciu rúk pri príchode a odchode, prípadne použiť požadované OOP (v závislosti od stavu pacienta a charakteru oddelenia),
  • návšteva sa zdržiava výlučne na určenom mieste, pri konkrétnej osobe, pre ktorú bola návšteva povolená a minimalizuje svoj pohyb na oddelení a v zdravotníckom zariadení,
  • návšteva nesmie mať žiadne príznaky respiračnej infekcie, ani nariadené karanténne opatrenia,
  • návšteva musí rešpektovať pokyny personálu.

V Prešove dňa 04.04.2024
 


MUDr. Juraj Smatana, MBA, MPH
riaditeľ FNsP J. A. Reimana Prešov