Jednotka intenzívnej starostlivosti o novorodencov

Jednotka intenzívnej starostlivosti o novorodencov

Kritériá hospitalizácie na jednotke intenzívnej starostlivosti o novorodencov:
 • ochorenia vyžadujúce osobitné diagnostické, terapeutické a ošetrovateľské zásahy, bez ohľadu na pôrodnú hmotnosť
 • distenčná liečba alebo konvenčná mechanická ventilácia do prekladu na JRSN alebo na JVSN vyššieho  pracoviska
 • stabilizácia novorodenca do transportu
 • tranzitórna porucha vitálnych funkcií v pravdepodobnom trvaní menej ako 6 hodín
 • hraničné asymptomatické tranzitórne poruchy vnútorného prostredia
 • antibiotická liečba pri stabilných vitálnych funkciách
 • liečba hyperbilirubinémie fototerapiou, prekračujúca kritériá pre ÚFN, ak nevyžaduje výmennú transfúziu
 • izolácia
 • špeciálne laboratórne monitorovanie
 • poruchy kŕmenia
 • starostlivosť o novorodencov preložených z vyšších úrovní
 • starostlivosť o novorodencov s neodvrátiteľným úmrtím, nevyžadujúcich intenzívnu starostlivosť
Zriaďuje sa pri samostatných novorodeneckých oddeleniach. 24 hodinovú lekársku starostlivosť zabezpečuje neonatológ, ošetrovateľskú starostlivosť sestra so špecializáciou v odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii, obaja s absolvovaným platným kurzom z resuscitácie novorodenca, v rámci sústavného vzdelávania, doškolením a odbornou zdravotníckou praxou v neonatologickej intenzívnej starostlivosti. Etiologická a symptomatologická rôznorodosť patologických stavov si nevyhnutne vyžaduje primerané personálne obsadenie, priestorové a funkčné prístrojové vybavenie a 24 hodinovú dostupnosť urgentných laboratórnych a konziliárnych vyšetrení. Vedením úseku je poverený neonatológ. Na tomto úseku je potrebný informovaný súhlas matky dieťaťa so všetkými vyšetrovacími a liečebnými postupmi a s podávaním krvi a krvných derivátov jej dieťaťu. Odchýlky zdravotného stavu novorodencov, presahujúce kritériá hospitalizácie na JISN, je ošetrujúci lekár povinný konzultovať s neonatologickým pracoviskom vyššieho typu.
Lokalizácia
Pavilón starej pôrodnice
1. poschodie
Telefón
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 446 lekárov, 1082 sestier a pôrodných asistentiek, 280 zdravotníckych asistentov, 11 farmaceutov, 291 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...