Úsek fyziologických novorodencov

Úsek fyziologických novorodencov

Kritériá hospitalizácie na úseku fyziologických novorodencov:
1. všetci fyziologickí novorodenci
2. novorodenci s minimálnym rizikom, u ktorých sa hospitalizácia nepredĺži o viac ako 6 dní
 • ľahšie riziko v gravidite a pri pôrode nevyžadujúce špeciálnu starostlivosť
 • ľahké a prechodné adaptačné poruchy
 • nezávažné ochorenia matky alebo dieťaťa
 • stabilizácia a príprava na transport
 • novorodenci nad 2500 g bez rizikovývh faktorov
 • novorodenci s rizikom infekcie
 • novorodenci s ľahkou lokálnou infekciou
 • liečba ľahkej hyperbilirubinémie s dobrou odozvou na fototerapiu (pokles koncentrácie bilirubínu o 17 – 34 mol/l za 4 –  6  hod. fototerapie)
Súčasťou úseku fyziologických novorodencov je:
 • rooming in – lôžka novorodencov v izbách matiek, kde sa vytvára a uspokojuje väzba novorodenca s matkou a podporuje rozvoj prirodzenej výživy. Základom tejto formy je spôsob ošetrovania „ dieťa s matkou“.
 • fyziologický box – lôžka novorodencov na úseku fyziologických novorodencov, ktorí nemajú možnosť  (z prevádzkových dôvodov) byť pri matkách, podporuje sa väzba novorodenca s matkou a podporuje sa rozvoj prirodzenej výživy.
 • observačný box – samostatné priestory, v ktorých sú ošetrované deti s ľahkými a prechodnými poruchami popôrodnej adaptácie či nezávažnými odchýlkami zdravotného stavu.
 • novorodenecký kútik – je pri pôrodnej sále a je určený na prvé ošetrenie, resuscitáciu a stabilizáciu novorodenca.
Odchýlky zdravotného stavu novorodencov, presahujúce kritériá hospitalizácie na ÚFN, ošetrujúci lekár konzultuje s neonatologickým pracoviskom vyššieho typu.
Personálne, materiálne a prístrojové vybavenie a organizácia práce na úseku fyziologických novorodencov, musia zabezpečiť včasné rozpoznanie patologických stavov a rozvíjajúcich sa ochorení. Všetkým novorodencom sa prvých 24 hodín venuje zvýšená pozornosť, odporučená dĺžka hospitalizácie novorodenca je minimálne 4 dni. Novorodencom hospitalizovaným spolu s matkou sa venuje neonatológ a sestra, so špecializáciou v odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii, priamo v izbe a matka je systematicky vedená a vychovávaná k správnym postojom a návykom v starostlivosti o novorodenca a dojča.
 Úsek fyziologických novorodencov (ÚFN) ako štandardná ošetrovacia jednotka poskytuje bazálnu starostlivosť v neonatológii, podľa potreby resuscitáciu, stabilizáciu a prípravu na transport novorodenca. Zriaďuje sa súčasne s úsekom šestonedelia gynekologicko-pôrodníckych pracovísk. Prevádzka oboch úsekov musí byť organizovaná takým spôsobom, aby maximálne vytvárala a uspokojovala väzbu novorodenca s matkou a podporovala rozvoj prirodzenej výživy. Základom tejto formy je spôsob ošetrovania „dieťa s matkou“ (rooming in). Okrem lôžok novorodencov v izbách matiek, má úsek fyziologických novorodencov samostatné priestory (observačný box), kde sú ošetrované deti s ľahkými a prechodnými poruchami popôrodnej adaptácie, či nezávažnými odchýlkami zdravotného stavu.
Súčasťou ÚFN je novorodenecký kútik v pôrodnej sále, určený na prvé ošetrenie, resuscitáciu a stabilizáciu novorodenca. Ide o priestor, ktorý musí byť plne vybavený pre resuscitačnú starostlivosť prístrojmi, pomôckami, ako i zabezpečením personálu. Úlohou personálu ÚFN je v súlade s najnovšími poznatkami lekárskej vedy vykonávať popôrodné ošetrenie a vyšetrenie vrátane neodkladnej resuscitácie a stabilizácie nečakaných porúch popôrodnej adaptácie a patologických stavov. Realizuje sa monitorovanie zdravotného stavu novorodenca, diferenciálna diagnostika patologických odchýlok popôrodnej adaptácie, prolaktačný program v súlade s iniciatívou WHO a UNICEF „Mother and Baby Friendly Hospital Initiative“ MBFHI), skríningové vyšetrenia, očkovanie, osveta a vzdelávanie rodičov. Súčasťou ich činnosti je zber epidemiologických údajov. Na úseku je kladený maximálny dôraz na optimálny rozvoj vzťahov matky s dieťaťom v otázkach výživy, znalostí matky vo fyziológii vývoja dieťaťa a jeho ošetrovania.
ÚFN je súčasťou novorodeneckého oddelenia alebo je odborne a organizačne pričlenený k detskému oddeleniu v prípadoch, ak novorodenecké oddelenie nie je zriadené. Úzko spolupracuje s pôrodníckym oddelením. Starostlivosť novorodencom poskytuje neonatológ, prípadne pediater, s odbornou zdravotníckou praxou v neonatológii a sestra so špecializáciou v odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii. Lekár ÚFN je konzultantom gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia v otázkach perinatológie a neonatológie.
Lokalizácia
Pavilón starej pôrodnice
1. poschodie
Telefón
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 446 lekárov, 1082 sestier a pôrodných asistentiek, 280 zdravotníckych asistentov, 11 farmaceutov, 291 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...