Jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencov

Jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencov

Zriaďuje sa na novorodeneckých oddeleniach a neonatologických klinikách, ktoré sú súčasťou perinatologického centra alebo vysokošpecializovaného zdravotníckeho zariadenia, ktoré zabezpečuje v plnom rozsahu starostlivosť o novorodencov s najzávažnejšou patológiou v rámci regiónu. 24 hodinovú starostlivosť o pacienta zabezpečuje neonatológ a sestra so špecializáciou v odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii, obaja s absolvovaným platným kurzom z resuscitácie novorodenca, v rámci sústavného vzdelávania, s doškolením a odbornou zdravotníckou praxou v neonatologickej intenzívnej starostlivosti. Jednotka je vybavená personálne, materiálovo aj prístrojovo tak, aby bola schopná v plnej miere zaistiť nepretržitú starostlivosť o kriticky chorých novorodencov. Na tomto úseku je potrebný informovaný súhlas matky dieťaťa so všetkými vyšetrovacími a liečebnými postupmi a s podávaním krvi a krvných derivátov jej dieťaťu.
Súčasťou JSVN je 24 hodinová transportná služba s neonatológom a sestrou s odbornou zdravotníckou praxou v neonatologickej intenzívnej starostlivosti. JSVN je zodpovedná za konzultácie pre pracoviská nižšej úrovne, edukáciu a zaškolenie pracovníkov regiónu. Vykonávajú tiež pravidelné analýzy kvality poskytovanej starostlivosti a hodnotenie neonatologických pracovísk vo svojom regióne.
Kritériá hospitalizácie na jednotke vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencov:
 1. gestačný vek novorodenca najviac 28 týždňov
 2. pôrodná hmotnosť novorodenca najviac 1250 g
 3. najzávažnejšie zlyhania a zlyhávania vitálnych funkcií novorodencov, bez ohľadu na gestačný vek a pôrodnú hmotnosť:
 • invazívne monitorovanie,
 • konvenčná mechanická ventilácia s FiO2 najmenej 0,6,
 • vysokofrekvenčná oscilačná ventilácia,
 • dlhodobá umelá ventilácia trvajúca najmenej 7 dní,
 • multiorgánové zlyhanie.
 1. ochorenia vyžadujúce osobitné diagnostické, terapeutické a ošetrovateľské zásahy, bez ohľadu na gestačný vek a pôrodnú hmotnosť:
 • liečba inhalovaným NO,
 • ligatúra Botalovho duktu,
 • poruchy vnútorného prostredia, neovplyvniteľné konvenčnou liečbou,
 • úplná parenterálna výživa trvajúca najmenej 10 dní,
 • peroperačná starostlivosť pre pracoviská detskej chirurgie.
Lokalizácia
Pavilón starej pôrodnice
1. poschodie
Telefón
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 446 lekárov, 1082 sestier a pôrodných asistentiek, 280 zdravotníckych asistentov, 11 farmaceutov, 291 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...