Personál a kontakty

Personál a kontakty

Funkcia Meno Telefón E-mail
primár – neonatológ MUDr. Zuzana Vojteková +421 51/7011737 vojtekova@fnsppresov.sk
zástupca primára – neonatológ MUDr. Darina Laczová +421 51/7011735 laczova@fnsppresov.sk
vedúca sestra Mgr. Ľubica Gimecká +421 51/7011930, +421 51/7011445 gimecka@fnsppresov.sk
zástupca vedúcej sestry – laktačná poradkyňa Mgr. Helena Štiblárová +421 51/7011882, +421 51/7011664 stiblarova@fnsppresov.sk
staničná sestra – laktačná poradkyňa Iveta Juhásová +421 51/7011445, +421 51/7011591 juhasova@fnsppresov.sk
staničná sestra – laktačná poradkyňa Bc. Martina Lečšinská +421 51/7011882, +421 51/7011154 lescinska.m@fnsppresov.sk
staničná sestra – laktačná poradkyňa Gabriela Marciová +421 51/7011445, +421 51/7011365 marciova@fnsppresov.sk
banka ženského mlieka
sestra – laktačná poradkyňa
Eva Lukáčová +421 51/7011661 lukacova.e@fnsppresov.sk
dokumentačná pracovníčka Katarína Germušková +421 51/7011445 neonatal@fnsppresov.sk

 

Lekári oddelenia

Funkcia Meno Telefón E-mail
lekár so špecializáciou – neonatológ MUDr. Janka Ďurčová +421 51/7011484 durcova@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou – pediater MUDr. Martina Garecová +421 51/7011152 garecova@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou – pediater MUDr. Stanislava Imrichová +421 51/7011735 imrichova.s@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou – pediater MUDr. Miriam Jakubiková +421 51/7011735 jakubikova@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou – pediater MUDr. Alexandra Kasová +421 51/7011484 kasova@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou – pediater MUDr. Miroslava Kyselá +421 51/7011152 kysela@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou – pediater MUDr. Zuzana Müllerová mullerova.z@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou – pediater MUDr. Miroslava Novysedláková novysedlakova.m@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou – neonatológ MUDr. Iveta Reváková +421 51/7011735 revakova@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou – neonatológ MUDr. Mária Ťukotová +421 51/7011484 tukotova@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou – neonatológ MUDr. Zuzana Vrbová +421 51/7011152 vrbova@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou – pediater MUDr. Viktória Žitnay +421 51/7011484 pristasova@fnsppresov.sk
lekár MUDr. Simona Čečundová +421 51/7011152 cecundova@fnsppresov.sk
lekár MUDr. Denisa Hybenová +421 51/7011155 hybenova@fnspppresov.sk
lekár MUDr. Lucia Kobáková +421 51/7011155 perhacova@fnsppresov.sk
lekár MUDr. Monika Mentová +421 51/7011484 mentova@fnsppresov.sk
lekár MUDr. Lýdia Sabolová +421 51/7011484 sabolova.l@fnsppresov.sk
lekár MUDr. Patrícia Štofejová +421 51/7011155 stofejova@fnsppresov.sk
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...