Personál a kontakty

Personál a kontakty

Funkcia Meno Telefón E-mail
primár MUDr. Iveta Reváková +421 51/7011737 revakova@fnsppresov.sk
zástupca primára MUDr. Darina Laczová +421 51/7011735 laczova@fnsppresov.sk
zástupca primára MUDr. Anna Sinaiová, PhD., MHA, MPH +421 51/7011155 sinaiova@fnsppresov.sk
vedúca sestra PhDr. Vlasta Baňasová, PhD. +421 51/7011445 banasova@fnsppresov.sk
staničná sestra – laktačná poradkyňa Mgr. Ľubica Gimecká +421 51/7011882 gimecka@fnsppresov.sk
staničná sestra – laktačná poradkyňa Iveta Juhásová +421 51/7011445 juhasova@fnsppresov.sk
staničná sestra – laktačná poradkyňa Gabriela Marciová +421 51/7011445 marciova@fnsppresov.sk
staničná sestra Mgr. Helena Štiblárová +421 51/7011154 stiblarova@fnsppresov.sk
dokumentačná pracovníčka Katarína Germušková +421 51/7011445
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 446 lekárov, 1082 sestier a pôrodných asistentiek, 280 zdravotníckych asistentov, 11 farmaceutov, 291 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...