Ambulancia úrazovej chirurgie 1 – príjmová

Ambulancia úrazovej chirurgie 1 – príjmová

Slúži na prijímanie pacientov za účelom diagnostiky, terapie, prípadne pozorovania. Pacienti môžu byť prijatí plánovane – elektívne, prípadne z dôvodu neodkladnej hospitalizácie (sú zvyčajne odoslaní z rajónnej chirurgickej ambulancie alebo privezení ZZS). V tom prípade sa tu stanoví vstupná diagnóza poraneného pacienta. Ambulancia je  materiálne vybavená na jeho prvotné neodkladné ošetrenie. Ďalšie diagnostické a terapeutické postupy pacient podstupuje už v rámci jeho umiestnenia na lôžkovej časti oddelenia.
Na tejto ambulancii realizujeme konziliárne vyšetrenia pacientov s otvorenými poraneniami a popáleninami, ktorí sú hospitalizovaní na iných oddeleniach FNsP. Na ambulancii sa, v prípade potreby, aplikujú liečivá ako intravenózne, intramuskulárne, subkutánne, či intraartikulárne injekcie, realizujú sa tu punkcie kĺbov.
Po skončení ordinačnej doby majú pacienti zabezpečené kontinuálne služby počas ÚPS na ambulancii pre krvavé poranenia a popáleniny.
Sesterská činnosť počas ÚPS je zabezpečená nepretržitou prevádzkou. Sanitácia priestorov nepretržitej 24 hodinovej prevádzky: 6:30 – 7:00 a 14:30 – 15:00.
Lokalizácia
chirurgický monoblok
-1 poschodie
Telefón

Ordinačné hodiny:

Deň Čas
Pondelok 07:00 – 15:00
Utorok 07:00 – 15:00
Streda 07:00 – 15:00
Štvrtok 07:00 – 15:00
Piatok 07:00 – 15:00
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 446 lekárov, 1082 sestier a pôrodných asistentiek, 280 praktických sestier, 11 farmaceutov, 291 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...