Ambulancia úrazovej chirurgie 2 – konziliárna

Ambulancia úrazovej chirurgie 2 – konziliárna

Zabezpečuje diagnostiku, liečbu a dispenzarizáciu pacientov po úrazoch. Podieľa sa na indikáciach operačnej terapie a zabezpečuje odborné vyšetrenia pred operáciou a v pooperačnom období. Pozostáva z jednej miestnosti, ku ktorej je pripojená miestnosť pre ošetrujúci personál. Poskytuje následovné zdravotnícke služby – klinické vyšetrenia pacientov, zváženie nutnosti príjmu pacientov na lôžkovú časť oddelenia, traumatologické konziliárne vyšetrenia pre pacientov, ktorí sú hospitalizovaní na iných oddeleniach NsP Prešov a konziliárne služby pre spádovú oblasť Prešovského kraja u pacientov odoslaných z rajónnych chirurgických ambulancií – ide o pacientov s uzavretými poraneniami. Na ambulancii sa v prípade potreby aplikujú liečivá ako intravenózne, intramuskulárne, subkutánne, či intraartikulárne injekcie, realizujú sa tu punkcie kĺbov.
Po skončení ordinačnej doby majú pacienti zabezpečené kontinuálne služby počas ÚPS na ambulancii pre nekrvavé poranenia.
Sesterská činnosť počas ÚPS je zabezpečená nepretržitou prevádzkou.
Lokalizácia
chirurgický monoblok
-1 poschodie
Telefón

Ordinačné hodiny:

Deň Čas
Pondelok 07:00 – 15:00
Utorok 07:00 – 15:00
Streda 07:00 – 15:00
Štvrtok 07:00 – 15:00
Piatok 07:00 – 15:00
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 446 lekárov, 1082 sestier a pôrodných asistentiek, 280 praktických sestier, 11 farmaceutov, 291 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...