Špecializované pracoviská

Špecializované pracoviská

Našu operatívu realizujeme v rámci oddelenia operačných sál a centrálnej sterilizácie.


Sadrovňa

Sadrovňa je materiálne zabezpečená na repozíciu luxácií a zatvorených zlomenín a následnú imobilizáciu sadrou, zinkoglejovým obväzom, alebo iným špeciálnym spôsobom fixácie (Dessaultov obväz …). Súčasťou sadrovne je sklad materiálu.
Lokalizácia
Chirurgický monoblok
-1 poschodie
Telefón
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 446 lekárov, 1082 sestier a pôrodných asistentiek, 280 praktických sestier, 11 farmaceutov, 291 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...