Personál a kontakty

Personál a kontakty

Funkcia Meno Telefón E-mail
primár MUDr. Jozef Bujňák, MBA +421 51/7011646 bujnak@fnsppresov.sk
zástupca primára MUDr. Patrik Mikluš, MPH +421 51/7011174 miklus@fnsppresov.sk
dokumentačná pracovníčka Mgr. Katarína Múdra +421 51/7011891 mudra@fnsppresov.sk
vedúca sestra Mgr. Zuzana Breceljová +421 51/7011172 breceljova@fnsppresov.sk
staničná sestra Mgr. Iveta Brillová +421 51/7011667 brillova@fnsppresov.sk
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 446 lekárov, 1082 sestier a pôrodných asistentiek, 280 praktických sestier, 11 farmaceutov, 291 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...