Ambulancia úrazovej chirurgie 3

Ambulancia úrazovej chirurgie 3

Neurotraumatologická a konziliárna ambulancia vykonáva svoju činnosť päť dní v týždni. Patrí medzi ambulancie OÚCH a v pondelok a štvrtok je špecializovaná predovšetkým na pacientov s poranením hlavy a chrbtice. Jej hlavnou náplňou sú kontroly a ambulantná liečba pacientov prepustených do domáceho prostredia, ale vykonávajú sa tu aj konziliárne vyšetrenia pacientov odoslaných z iných špecializovaných ambulancií a zdravotníckych zariadení Prešovského kraja. V piatok je špecializovaná aj na pacientov s poranením mäkkých štruktúr kolena (skrížené väzy, menisky, nestabilné kolená), ramenného kĺbu (nestabilné ramená, recidivujúce luxácie, poúrazové zmeny).
Zabezpečuje sa tu diagnostika, liečba a dispenzarizácia pacientov po úrazoch, vyžadujúcich náročné vyšetrenia a špecializované liečebné postupy v pooperačnom období.
Lokalizácia
chirurgický monoblok, 6. posch.
hala pred vstupom na lôžkové oddelenie
Telefón

Ordinačné hodiny:

Deň Čas
Pondelok 07:00 – 15:00
Utorok 07:00 – 15:00
Streda 07:00 – 15:00
Štvrtok 07:00 – 15:00
Piatok 07:00 – 15:00
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 446 lekárov, 1082 sestier a pôrodných asistentiek, 280 praktických sestier, 11 farmaceutov, 291 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...