Zdravotná starostlivosť

Zdravotná starostlivosť


Koncepcia odboru

Hlavnou náplňou špecializačného odboru úrazová chirurgia je komplexná zdravotná starostlivosť o pacientov s úrazmi a poskytovanie vysoko špecializovanej odbornej starostlivosti pacientom po úraze, so zlyhaním životne dôležitých orgánov. Náplň odboru sa uplatňuje v oblasti prevencie, diagnostiky, liečby, posudkovej, výskumnej, konziliárnej a poradenskej činnosti, ako aj v oblasti ďalšieho vzdelávania.

Výkony

 • štandardná klinická prax na ambulanciách, oddelení a v pohotovostných službách – prijímanie, odoberanie anamnézy, spracovanie dokumentácie, objektívne vyšetrenie, zhodnotenie pomocných a laboratórnych vyšetrení, určenie pracovnej diagnózy, zostavenie diagnostického a terapeutického plánu, vizity a prepúšťanie pacientov,
 • diagnostické a terapeutické výkony: podávanie injekcií (i.v., i.m., s.c.), odber venóznej a artériovej krvi, transfúzie krvi a krvných prípravkov, punkcia telových tekutín, indikácia zobrazovacích vyšetrení a opis RTG, CT príp. MR snímok, oxygenoterapia, interpretácia laboratórnych vyšetrení,
 • intenzívna liečba a sledovanie naliehavých stavov z hľadiska vnútorného lekárstva, ako sú poruchy vedomia a správania, šok, obehové, respiračné, pečeňové, obličkové zlyhanie a ďalšie,
 • monitoring a liečba porúch homeostázy,
 • zavedenie močového katétra,
 • komplexné spektrum liečby poranení muskuloskeletárneho systému, sutúry a prenosy šliach, sutúry lézií a ich náhrady, perkutánna stabilizácia zlomenín pod rtg miniskopom, intramedulárne fixácie zlomenín Kirschnerovými drôtmi, Enderovými a Prevotovými prútmi, intramedulárnymi klincami so zaistením a bez zaistenia, s predvŕtaním alebo bez predvŕtania, otvorené repozície zlomenín a ich fixácia skrutkami a dlahami, fixácia zlomenín DHS (dynamic hip screw), DCS (dynamic condylar screw), uhlovo stabilnými dlahami (LCP), aplikácia CCP (cervikokapitálna endoprotéza), TEP (totálna endoprotéza) bedrového kĺbu, konzervatívna liečba zlomenín ťahom a sadrovou fixáciou, temporálna déza kĺbov, otvorená a zatvorená repozícia a fixácia zlomenín panvy, fixácia trieštivých a otvorených zlomenín externým fixátorom,
 • neurotraumatológia: operácie otvorených poranení lebky a mozgu, trepanácie a kraniotómie epidurálnych a subdurálnych hematómov, dekompresívne kraniotómie poúrazových edémov mozgu, chirurgická stabilizácia zlomenín krčnej, hrudnej a driekovej chrbtice, vertebroplastiky, kyfoplastikykonzervatívna liečba zlomenín chrbtice, sutúry periférnych nervov,
 • pri poranení hrudníka punkcie tekutých poúrazových kolekcií a PNO, torakotómie pri rozsiahlom krvácaní, poranení srdca a veľkých ciev, fenestrácie perikardu,
 • pri poranení orgánov dutiny brušnej (v spolupráci s brušným chirurgom) resekcie žalúdka, tenkého a hrubého čreva, kolostómie, sutúry heparu, splenektómie, ošetrenie poraneného pankreasu a bránice, konzervatívna liečba pri opakovanom vyšetrení USG a CT pri poranení heparu, sleziny a obličiek,
 • pri poranení urogenitálneho systému (v spolupráci s urológom) sutúry a nefrektómie poškodených obličiek, drenáže a sutúry močového mechúra, konzervatívna liečba poranení obličiek,
 • poranenia ruky: sutúry šliach a nervov, dvojnásobná náhrada flexorov, posuvné laloky, osteosyntéza zlomenín skeletu ruky sytémom Poldi mini, Synthes Compact Hand
 • artroskopické výkony na kolenných , ramenných, členkových, zápästných a lakťových kĺboch – ošetrenie ledovaných poškodených väzov kolena – plastiky väzov (BTB, hamstrngy, double bundle), poškodených meniskov (sutura meniskov), chrupavky (koblácia, mozaikové plastiky), stabilizácie ramenného kĺbu, operácie rotátorovej manžety ramenného kĺbu – ošetrenie väzov kolena, poškodených meniskov a chrupavky kolena,
 • rekonštrukčné výkony a dézy pri stratových poraneniach končatín a ich častí, spongioplastiky, posuvné a voľné kožné transplantáty,
 • akútne ošetrenie rozsiahlych popálenín a aplikácia voľných kožných transplantátov,
 • výkony septickej chirurgie: punkcie, incízie, drenáže, lokálna aplikácia ATB,
 • poskytovanie konziliárnej činnosti a operatívy závažných poranení muskuloskeletárneho systému,
 • interdisciplinárna spolupráca liečby polytraumatizovaných pacientov, pacientov s poranením orgánov dutiny brušnej, urogenitálnym poranením a maxilofaciálnym poranením.
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 446 lekárov, 1082 sestier a pôrodných asistentiek, 280 praktických sestier, 11 farmaceutov, 291 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...