Kardiologická ambulancia 1

Kardiologická ambulancia 1

Zabezpečuje diagnostiku, liečbu a dispenzarizáciu pacientov so závažnými vrodenými a získanými ochoreniami srdca, vrátane pacientov po operáciách vrodených a získaných chorôb srdca. Plní taktiež funkciu konziliárnej ambulancie.
Spektrum výkonov na kardiologickej ambulancii 1:
  • kardiologické vyšetrenia pacientov,
  • príjem pacientov,
  • kardiologické konziliárne vyšetrenia pre chodiacich pacientov, ktorí sú hospitalizovaní na iných oddeleniach FNsP Prešov.
Ambulantná a konziliárna činnosť je poskytovaná počas riadnej pracovnej doby, a to v pondelok až piatok od 7:00 hod. do 15;00 hod.
Po skončení ordinačných hodín majú pacienti zabezpečené kontinuálne služby počas ÚPS v internej príjmovej a konziliárnej ambulancii pri Internom oddelení.
Lokalizácia
Internistický monoblok Prízemie
č. dverí: Kardiologická ambulancia I.1 – 038,
Pracovňa sestier 1 – 039
Telefón

Ordinačné hodiny:

Deň Čas
Pondelok 07:00 – 15:00
Utorok 07:00 – 15:00
Streda 07:00 – 15:00
Štvrtok 07:00 – 15:00
Piatok 07:00 – 15:00
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 446 lekárov, 1082 sestier a pôrodných asistentiek, 280 zdravotníckych asistentov, 11 farmaceutov, 291 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...