Kardiologická ambulancia 2

Kardiologická ambulancia 2

Zabezpečuje diagnostiku, liečbu a dispenzarizáciu pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami, pacientov po koronarografických vyšetreniach, po perkutánnych koronárnych intervenciách.
Lokalizácia
Internistický monoblok Prízemie
č. dverí: Kardiologická ambulancia II.1 – 040,
Pracovňa sestier 1 – 039
Telefón

Ordinačné hodiny:

Deň Čas
Pondelok 07:00 – 15:00
Utorok 07:00 – 15:00
Streda 07:00 – 15:00
Štvrtok 07:00 – 15:00
Piatok 07:00 – 15:00
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...