Zdravotná starostlivosť

Zdravotná starostlivosť


Koncepcia odboru

Kardiológia je oblasť medicíny, ktorá sa zaoberá srdcom, cievami a ich chorobami, získanými a vrodenými chybami. Závažnosť srdcovocievnych chorôb, najmä artériosklerózy, spočíva v tom, že postihujú stále mladšie vekové skupiny obyvateľstva. Následky a komplikácie tohto ochorenia sú najčastejšími príčinami úmrtia vo vyspelých krajinách. Posledná koncepcia odboru kardiológia bola uverejnená vo Vestníku MZ SR zo dňa 12.2.2007, čiastka 6-7, ročník 55.

Výkony

Rozsah vyšetrovacích metód neinvazívna kardiológia
 • EKG,
 • transtorakálna echokardiografia,
 • transezofagová echokardiografia,
 • kontrastná echokardiografia,
 • záťažová echokardiografia,
 • 24-hodinové sledovanie EKG podľa Holtera,
 • 24-hodinové sledovanie TK podľa Holtera,
 • udalostný (viac ako 24 hod.) EKG monitoring,
 • ergometrické vyšetrenie,
 • spirometrické vyšetrenie,
 • vektokardiografia,
 • test na naklonenej rovine,
 • vyšetrenie disperzie QT intervalu,
 • duplexná sonografia ciev.
Rozsah vyšetrovacích metód invazívna kardiológia
implantácia trvalých kardiostimulátorov,
koronarografické vyšetrenie
Plánované:
 • perkutánna transluminálna koronárna angioplastika + stenty,
 • primárna,
 • rescue (záchranná),
 • elektívna,
 • elektrofyziologické vyšetrenie,
 • rádiofrekvenčná katétrová ablácia

Odborné aktivity

Konanie seminárov: druhý a štvrtý štvrtok v mesiaci – 14: 00 hod.

Pokyny pre pacientov

Ak ste objednaní na hospitalizáciu do nemocnice vezmite si so sebou:
 • šaty k prevozu a odvozu z nemocnice
 • pyžamo
 • spodné prádlo
 • prezuvky
 • zubnú pastu a kefku
 • potreby osobnej hygieny
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 446 lekárov, 1082 sestier a pôrodných asistentiek, 280 zdravotníckych asistentov, 11 farmaceutov, 291 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...