Špecializované pracoviská

Špecializované pracoviská


Jednotka neinvazívnej kardiológie

Jednotka neinvazívnej kardiológie je špecializované pracovisko, ktoré pacientom zabezpečuje neinvazívnu diagnostiku srdcovocievnych chorôb so zameraním sa na:
 • hodnotenie pracovnej kapacity, koronárnej rezervy globálnej a regionálnej funkcie myokardu,
 • hodnotenie charakteru prúdenia krvi srdcovými oddielmi a veľkými cievami,
 • ultrazvukovú charakteristiku srdca,
 • špeciálne vyšetrovanie srdcových oddielov a umelých chlopní.
Rozsah vyšetrovacích metód
 • EKG,
 • transtorakálna echokardiografia,
 • transezofagová echokardiografia,
 • kontrastná echokardiografia,
 • záťažová echokardiografia,
 • echokardiografia so zameraním na resynchronizačnú liečbu srdcového zlyhania
 • 24-hodinové sledovanie EKG podľa Holtera,
 • 24-hodinové sledovanie TK podľa Holtera,
 • udalostný (viac ako 24 hod.) EKG monitoring,
 • ergometrické vyšetrenie,
 • spirometrické vyšetrenie,
 • test na naklonenej rovine,
 • vyšetrenie disperzie QT intervalu,
 • duplexná sonografia ciev.
Lokalizácia
Internistický monoblok
Prízemie
Telefón

 


Jednotka intervenčnej kardiológie

Jednotka intervenčnej kardiológie je špecializované pracovisko, ktoré pacientom zabezpečuje invazívnu diagnostiku  a liečbu srdcovocievnych chorôb.
Rozsah vyšetrovacích metód:
 • koronarografické vyšetrenie,
 • perkutánne koronárne intervencie – primárne, akútne, elektívne,
 • implantácia dočasných a trvalých kardiostimulátorov,
 • elektrofyziologické vyšetrenie,
 • intraaortálny balónkový kontrapulzátor.
Lokalizácia
Pavilón chirurgického monobloku
2. poschodie
Telefón
+421 51/7011611 – intervenčné sály
+421 51/7011215 – inšpekčná izba sestier
+421 51/7011610 – inšpekčná izba lekárov
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 446 lekárov, 1082 sestier a pôrodných asistentiek, 280 zdravotníckych asistentov, 11 farmaceutov, 291 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...