Kardiologická ambulancia 3 – pre poruchy srdcového rytmu

Kardiologická ambulancia 3 – pre poruchy srdcového rytmu

Dispenzarizuje trvale pacientov s implantovaným kardiostimulátorom zo spádového územia Prešovského samosprávneho kraja. Zabezpečuje diagnostiku, liečbu a dispenzarizuje trvale alebo dočasne pacientov so závažnými poruchami srdcového rytmu, kde prichádza do úvahy liečba trvalou kardiostimuláciou, ablačná alebo operačná liečba porúch srdcového rytmu.
Spektrum výkonov na ambulancii:
  • arytmologické vyšetrenia pacientov,
  • príjem pacientov,
  • arytmologické konziliárne vyšetrenia pre chodiacich pacientov, ktorí sú hospitalizovaní na iných oddeleniach FNsP Prešov a vyžadujú arytmologické vyšetrenie.
Ambulantná a konziliárna činnosť je poskytovaná počas riadnej pracovnej doby, a to v pondelok až piatok od 7. 00 hod. do 15.00 hod. Po skončení ordinačnej doby majú pacienti zabezpečené kontinuálne služby počas ÚPS v internej príjmovej a konziliárnej ambulancii pri Internom oddelení.
Lokalizácia
Internistický monoblok Prízemie
č. dverí:
Kardiologická ambulancia 3  – 1 – 043,
Kontrola kardiostimulátorov – 1 – 041,
Pracovňa sestier – 1 – 042
Telefón
+421 51/7011500 – Kardiologická ambulancia 3,
+421 51/7011510 – Kontrola kardiostimulátorov

Ordinačné hodiny:

Deň Čas
Pondelok 07:00 – 15:00
Utorok 07:00 – 15:00
Streda 07:00 – 15:00
Štvrtok 07:00 – 15:00
Piatok 07:00 – 15:00
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 446 lekárov, 1082 sestier a pôrodných asistentiek, 280 zdravotníckych asistentov, 11 farmaceutov, 291 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...