Personál a kontakty

Personál a kontakty

Funkcia Meno Telefón E-mail
primár prof. MUDr. Ján Kmec, PhD., MPH +421 51/7011706  kmecj@fnsppresov.sk
zástupca primára, vedúci lekár JIK MUDr. Pavol Gazdič, MBA +421 51/7011536 gazdic@fnsppresov.sk
vedúci lekár LOJ MUDr. Martin Mikuľák +421 51/7011267 mikulak@fnsppresov.sk
vedúci lekár KJ a AJ MUDr. Zuzana Vašková +421 51/7011530 vaskova.z@fnsppresov.sk
vedúci lekár neinv. jed. MUDr. Miroslav Slanina, MBA, LL.M, PhD. +421 51/7011597 slanina@fnsppresov.sk
vedúca sestra Mgr. Jarmila Špirková +421 51/7011766 spirkova@fnsppresov.sk
staničná sestra Renáta Vraňuchová +421 51/7011266 vranuchova@fnsppresov.sk 
staničná sestra Mgr. Martina Jakabčinová +421 51/7011766 jakabcinova@fnsppresov.sk
staničná sestra PhDr. Jana Šulcová +421 51/7011611 sulcova@fnsppresov.sk
dokumentačná pracovníčka Erika Kovačková
Dominika Miková
+421 51/7011546 kardiopo@fnsppresov.sk

 

Lekári oddelenia

Funkcia Meno Telefón E-mail
lekár so špecializáciou MUDr. Daniel Alušík +421 51/7011532, +421 51/7011611 alusik@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Gabriela Bernasovská, PhD. +421 51/7011798 bernasovska@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Andrej Čorba +421 51/7011532, +421 51/7011558 corba@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Ľubomír Frišnič +421 51/7011534 frisnic@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Erik Kaptur +421 51/7011267 kaptur@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou doc. MUDr. Olexandr Kishko, CSc. +421 51/7011558
lekár so špecializáciou MUDr. Edita Köhlerová +421 51/7011798, +421 51/7011500, +421 51/7011510 kohlerova@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Jozef Staško, PhD. +421 51/7011267, +421 51/7011611 stasko@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Michal Višňovský +421 51/7011267 visnovsky@fnsppresov.sk
lekár MUDr. Ondrej Barna +421 51/7011534 barna@fnsppresov.sk
lekár MUDr. Ivana Hrabčáková +421 51/7011532 hrabcakova.i@fnsppresov.sk
lekár MUDr. Daniel Kazimír +421 51/7011532 kazimir@fnsppresov.sk
lekár MUDr. Martin Kmec +421 51/7011534 kmecm@fnsppresov.sk
lekár MUDr. Nikola Kopřivová +421 51/7011798 koprivova@fnsppresov.sk
lekár MUDr. Tomáš Leško +421 51/7011534
lekár MUDr. Katarína Madziková +421 51/7011532 madzikova@fnsppresov.sk
lekár MUDr. Lýdia Marcinková +421 51/7011798
lekár MUDr. Stanislav Midlík +421 51/7011534
lekár MUDr. Ervín Müller, PhD. +421 51/7011534 muller@fnsppresov.sk
lekár MUDr. Andrea Rabatinová +421 51/7011532 rabatinova.a@fnsppresov.sk
lekár MUDr. Matej Šima +421 51/7011534 sima.m@fnsppresov.sk
lekár MUDr. Michal Vrabeľ +421 51/7011532 vrabel@fnsppresov.sk
lekár MUDr. Karol Zdravecký +421 51/7011532 zdravecky@fnsppresov.sk
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 446 lekárov, 1082 sestier a pôrodných asistentiek, 280 zdravotníckych asistentov, 11 farmaceutov, 291 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...