Chirurgická ambulancia 2 – onkochirurgická

Chirurgická ambulancia 2 – onkochirurgická

Chirurgická ambulancia sa nachádza na prízemí chirurgického monobloku. Poskytuje nasledujúce zdravotnícke služby: vyšetrenie a príjem pacientov, konziliárne vyšetrenia pacientov odoslaných z periférnych chirurgických ambulancií, konziliárne vyšetrenia pacientov hospitalizovaných na iných oddeleniach našej nemocnice, sú tu vykonávané menšie chirurgické zákroky a kontrolné vyšetrenia pacientov po operáciách.
Pacienti sú na plánované operácie objednávaní v súlade s platnými smernicami vedenia nemocnice a MZ SR – zapísaním pacienta do tzv. „waiting“ listiny, a po odsúhlasení hospitalizácie príslužnou ZP je pacient prijatý na chir. kliniku.
Uprednostnení sú pacienti so zhubnými nádormi a obzvlášť pacienti s a akútnymi chirurgickými ochoreniami, ktorí sú prijatí na hospitalizáciu okamžite.
Ambulantná činnosť je tu poskytovaná nepretržite 24 hodín. V bežnom pracovnom čase je zabezpečená jedným ambulantným lekárom v dennej službe a jednou ambulantnou sestrou. V čase od 15:30 – 7:00 hod. je zabezpečená prevádzka vo forme ústavnej pohotovostnej chirurgickej služby jedným lekárom s kvalifikačnou atestáciou minimálne  1. stupňa. Sesterská činnosť je zabezpečená trojzmennou prevádzkou, nepretržite jednou zdravotnou sestrou.
Lokalizácia
chirurgický monoblok
suterén
Telefón

Ordinačné hodiny:

Deň Čas
Pondelok 07:00 – 15:00
Utorok 07:00 – 15:00
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...