Zdravotná starostlivosť

Zdravotná starostlivosť


Koncepcia odboru

Chirurgia je základný medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá diagnostikou a liečbou ochorení a úrazov, ktoré sú liečiteľné chirurgickými metódami. Pod pojmom chirurgia sa rozumie zdravotná starostlivosť v odbore všeobecná chirurgia a zdravotná starostlivosť v odbore gastroenterologická chirurgia.

Zo všeobecnej chirurgie sa špecializáciou vyčlenili odbory:

 • pediatrická chirurgia
 • hrudníková chirurgia
 • neurochirurgia  – nie je súčasťou chir. oddelenia
 • plastická a rekonštrukčná chirurgia – nie je súčasťou chir. oddelenia
 • kardiochirurgia – nie je súčasťou chir. oddelenia
 • cievna chirurgia – nie je súčasťou chir. oddelenia
 • úrazová chirurgia – nie je súčasťou chir. oddelenia
 • maxilofaciálna chirurgia – nie je súčasťou chir. oddelenia

Proces vznikania užších špecializácií nie je ukončený a je ovplyvňovaný novými vedeckými a technickými poznatkami (odberové stredisko- preransplantačná chirurgia (v našich podmienkach nie je), miniinvazívna chirurgia, proktochirurgia atď.). Nie je možné stanoviť, nakoľko je účelná atomizácia odboru a integrácia poznatkov v chirurgii do odboru všeobecná chirurgia. Chirurgia zostáva stále disciplínou, v ktorej sa vedomosti a zručnosti chirurga kombinujú v prospech pacientov.


Výkony

Chirurgické oddelenie FNsP J. A. Reimana zabezpečuje nasledujúce spektrum operačných výkonov:
 • Komplexné spektrum výkonov brušnej chirurgie klasickou otvorenou cestou: operácie žlčníka a žlčových ciest, výkony na pečeni, na Vaterskej papille, pankrease, operácie sleziny, žalúdka a dvanástnika, operácie pri zhubných a nezhubných ochoreniach pažeráka, výkony v oblasti bráničného hiátu, operácie tenkého a hrubého čreva, apendektómie, operácie všetkých typov prietrží, výkony na konečníku, vrátane nízkych resekcií rekta, operácií hemoroidov, vrátane Longovej metódy, perianálnych fistúl a fisúr konečníka.
 • Laparoskopická chirurgia: operácie žlčníka, laparoskopické operácie slabinových prietrží, operácie bráničných prietrží a refluxnej choroby pažeráka – tzv. fundoplikácie, operácie morbídnej obezity – tzv. gastrické bandáže, laparoskopické resekcie hrubého čreva pre zhubné i nezhubné ochorenia, laparoskopické operácie sleziny, laparoskopické fenestrácie perikardu, laparoskopická diagnostika a odber materiálu na histologické vyšetrenia.
 • Výkony v septickej chirurgii – punkcie, incízie, drenáže.
 • Operácie štítnej žľazy a prištítnych teliesok pre benígne a malígne ochorenia.
 • Operácie prsníkov pre celú škálu nezhubných a zhubných ochorení.
 • Onkochirurgia: operácie nádorov mäkkých tkanív v rôznej lokalizácii, hemoblastómy, rôzne intraabdominálne a extraperitoneálne nádory, nádory pažeráka, konečníka a iné.
 • Gastrofibroskopické vyšetrenia, vrátane opichov krvácajúcich lézií žalúdka, dvanástnika a pažeráka.
 • Rektoskopické vyšetrenia s odbermi hist. materiálu.
 • Akútne výkony hrudnej chirurgie.
 • Poskytovanie konziliárnej činnosti, ale i operatívy pri riešení závažnejších  hrudných alebo brušných úrazov.
 • Konzultácie a operatíva pri riešení interdisciplinárnych, najmä gynekologicko-chirurgických a urologických ochorení.

Štatistika

počet lôžok 68
priemer. počet hospitalizácií 3788
priemer. počet operácií 2752
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...