Chirurgická ambulancia 7 – gastroenterologická chirurgia

Chirurgická ambulancia 7 – gastroenterologická chirurgia

Zabezpečuje diagnostiku, liečbu a dispenzarizáciu chorých s ochoreniami hornej časti tráviacej trubice, ale i oblasti hrubého čreva a konečníka. Vykonávajú sa tu v rámci základnej diagnostiky gastrofibroskopické vyšetrenia, spojené s odberom materiálu na bioptické vyšetrenie, ale aj terapeutické endoskopické úkony, spojené so zastavovaním krvácania z pažeráka, žalúdka a dvanástnika. Vykonávajú sa tu rektoskopické vyšetrenia a perspektívne i kolonoskopické vyšetrenia. Poskytuje zdravotnícke služby v tomto rozsahu predovšetkým pre pacientov chirurgickej kliniky, napomáha v indikáciách chirurgickej liečby pri endoskopicky nezvládnutej hemostáze.
Ambulancia sa nachádza v suteréne chirurgického monobloku. Pozostáva z jednej miestnosti, obsahujúcej potrebné prístrojové vybavenie. Lekársku starostlivosť zabezpečuje kvalifikovaný lekár chirurgickej kliniky, ktorý je držiteľom príslušných certifikátov, opravňujúcich ho k vykonávaniu vyššie uvedených výkonov. Sesterskú starostlivosť zabezpečuje jedna sestra, ktorá asistuje pri týchto endoskopických výkonoch a kompletne ovláda prevádzku a údržbu endoskopického prístrojového vybavenia.
Lokalizácia

chirurgický monoblok

suterén
Telefón

Ordinačné hodiny:

Deň Čas
Štvrtok 7:00 – 15:00
Piatok 7:00 – 15:00
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...