Personál a kontakty

Personál a kontakty

Funkcia Meno Telefón E-mail
primár MUDr. Jaroslav Barla +421 51/7011604 barla@fnsppresov.sk
zástupca primára MUDr. Ján Vaško ml. +421 51/7011604 vasko.j@fnsppresov.sk
vedúca sestra Mgr. Alena Dolžová +421 51/7011175 dolzova@fnsppresov.sk
staničná sestra odd Katarína Drabiková +421 51/7011120 drabikova@fnsppresov.sk
staničná sestra amb Eva Lešková +421 51/7011507 leskova.e@fnsppresov.sk
staničná sestra JIS Mgr. Sylvia Svatová +421 51/7011120 svatova@fnsppresov.sk
dokumentačný pracovník +421 51/7011148

Lekár so špecializáciou

Funkcia Meno Telefón E-mail
lekár so špecializáciou MUDr. Dominik Kaňuch +421 51/7011729 kanuch@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Pavel Kopřiva +421 51/7011176 kopriva@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Karol Kyslan, PhD., MPH +421 51/7011170 kyslan.k@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou Oleh Lozko +421 51/7011729 lozko@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Irena Miklušová +421 51/7011435 miklusova.i@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Tibor Muszka +421 51/7011729 muszka@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Peter Pastierik +421 51/7011890 pastierik@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Jozef Petrík +421 51/7011170
lekár so špecializáciou MUDr. Michal Polician +421 51/7011176 polician@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Dávid Tirpák +421 51/7011729 tirpak@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Miroslav Vojtek +421 51/7011059 vojtekm@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Lukáš Záhradník +421 51/7011729 zahradnik@fnsppresov.sk

Lekári

Funkcia Meno Telefón E-mail
lekár MUDr. Lukáš Drab +421 51/7011170 drab@fnsppresov.sk
lekár MUDr. Jaroslav Hajdu +421 51/7011729 hajdu@fnsppresov.sk
lekár MUDr. Matúš Havadej +421 51/7011729 havadej@fnsppresov.sk
lekár MUDr. Martin Krajnik +421 51/7011729 krajnik@fnspppresov.sk
lekár MUDr. Júlia Krišová +421 51/7011435 krisova@fnsppresov.sk
lekár Andrii Lendel +421 51/7011059 lendel@fnsppresov.sk
lekár MUDr. Kamil Lovay +421 51/7011059 lovay@fnsppresov.sk
lekár MUDr. Miroslav Petrík +421 51/7011170 petrik@fnsppresov.sk
lekár MUDr. Martin Rákoš +421 51/7011170 rakos@fnspppresov.sk
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...