Personál a kontakty

Personál a kontakty

 

Funkcia Meno Telefón E-mail
primár MUDr. Jaroslav Barla +421 51/7011604 barla@fnsppresov.sk
zástupca primára MUDr. Ján Vaško ml. +421 51/7011604 vasko.j@fnsppresov.sk
vedúca sestra Mgr. Alena Dolžová +421 51/7011175 dolzova@fnsppresov.sk
staničná sestra odd Katarína Drabiková +421 51/7011120 drabikova@fnsppresov.sk
staničná sestra amb Eva Lešková +421 51/7011507 leskova.e@fnsppresov.sk
staničná sestra JIS Mgr. Sylvia Svatová +421 51/7011120 svatova@fnsppresov.sk
dokumentačný pracovník Lenka Bačová +421 51/7011148 bacova.l@fnsppresov.sk
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 446 lekárov, 1082 sestier a pôrodných asistentiek, 280 zdravotníckych asistentov, 11 farmaceutov, 291 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...