Endorektálna Doplerovská ultrasonografia

Endorektálna Doplerovská ultrasonografia

Zabezpečuje vyšetrenia anu a rekta pri nízko uložených nádoroch. Na základe tohto vyšetrenia sú pacienti indikovaní na tzv. neoadjuvantnú liečbu, t. j. aplikáciu chemoterapie a rádioterapie pred plánovaným operačným výkonom.
Lokalizácia
chirurgický monoblok 4. poschodie
Telefón
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...