Ambulancia pediatrickej chirurgie

Ambulancia pediatrickej chirurgie

Zabezpečuje vyšetrenia detí do 18 rokov, v rámci konziliárnych vyšetrení pre spádové chirurgické ambulancie z celého Prešovského kraja, ale i lôžkové zariadenia.
Ambulancia sa nachádza na prízemí chirurgického monobloku. Personálne je obsadená jedným lekárom a jednou zdravotnou sestrou.
Lokalizácia
chirurgický monoblok
prízemie
Telefón

Ordinačné hodiny:

Deň Čas
Streda 07:00 – 15:00
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...