Chirurgická ambulancia 3 – chirurgická endoskopia

Chirurgická ambulancia 3 – chirurgická endoskopia

Zabezpečuje ambulantnú starostlivosť o pacientov so stómiou, vrátane dispenzarizácie, kontrolných vyšetrení, predpisu stomických pomôcok.
Stomická ambulancia sa nachádza na prízemí chirurgického monobloku v priestoroch onkochirurgickej ambulancie. Lekárska starostlivosť je zabezpečená lekárom s atestáciou z chirurgie a klinickej onkológie.
Lokalizácia
chirurgický monoblok
suterén
Telefón

Ordinačné hodiny:

Deň Čas
Pondelok 10:00 – 14:00
Utorok 10:00 – 14:00
Streda 10:00 – 14:00
Štvrtok 10:00 – 14:00
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 446 lekárov, 1082 sestier a pôrodných asistentiek, 280 zdravotníckych asistentov, 11 farmaceutov, 291 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...